Ιατρείο

Το ιατρείο της γιατρού βρίσκεται στο οφθαλμολογικό κέντρο Diathlasis.

Υπάρχει η δυνατότητα να γίνουν όλες οι παρακάτω εξετάσεις

Έλεγχος οπτικής οξύτητας

Τονομέτρηση: Μέτρηση ενδοφθάλμιας πίεσης

Βυθοσκόπηση: Έλεγχος βυθού με ειδικούς φακούς.

Έλεγχος οπτικών πεδίων: Έλεγχος της κατάστασης των οπτικών νεύρων με την καταγραφή του εύρους του οπτικού πεδίου του κάθε οφθαλμού, για τη διάγνωση και παρακολούθηση του γλαυκώματος και ορισμένων νευρολογικών παθήσεων.

Οπτική τομογραφία (OCT) ωχράς, οπτικού νεύρου, κερατοειδούς

Τοπογραφία κερατοειδούς: Χαρτογράφηση της πρόσθιας επιφάνειας του κερατοειδούς που χρησιμεύει στον προεγχειρητικό έλεγχο για διαθλαστική επέμβαση ή για καταρράκτη, στη διάγνωση και παρακολούθηση του κερατόκωνου και στην παρακολούθηση διαφόρων μορφών αστιγματισμού.

Παχυμετρία κερατοειδούς: Μέτρηση του πάχους του κερατοειδούς. Απαραίτητη εξέταση σε διαθλαστικές επεμβάσεις με laser και στη μελέτη του γλαυκώματος.

Ενδοθηλιομέτρηση: Μέτρηση ενδοθηλιακών κυττάρων του κερατοειδούς για έλεγχο δυστροφιών και σωστή προεγχειρητική εκτίμηση πριν από ενδοβολβικές επεμβάσεις (καταρράκτης, ένθεση φακικού ενδοφακού κτλ).

Φωτογράφηση προσθίου (κερατοειδής, επιπεφυκότας κτλ) και οπίσθιου (βυθός) ημιμορίου.

 Αυτοφθορισμός βυθού

Φλουοραγγειογραφία: Ειδική εξέταση για τη διάγνωση και παρακολούθηση παθήσεων του βυθού του οφθαλμού. Με ειδική κάμερα λαμβάνονται φωτογραφίες του βυθού, αφού προηγουμένως έχει χορηγηθεί ενδοφλεβίως ειδική χρωστική (φλουοροσείνη).

Βιομετρία ενδοφακού: Απαραίτητη προεγχειρητική εξέταση  για τον προσδιορισμό των βαθμών του ενδοφακού που θα τοποθετηθεί στο χειρουργείο του καταρράκτη ή στην διόρθωση διαθλαστικών ανωμαλιών.

Α, Β Υπερηχογραφία