Βιογραφικό

Η χειρουργός οφθαλμίατρος Ζώττα Παρασκευή γεννήθηκε στην Θεσσαλονίκη και σπούδασε στην Ιατρική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης. Ξεκίνησε την ειδικότητα στην Κρήτη και την ολοκλήρωσε στην Α’ Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική του ΑΧΕΠΑ το 2008. Από το 2008 εργάζεται ως μόνιμη συνεργάτης στο οφθαλμολογικό κέντρο Diathlasis στο οποίο και διατηρεί το ιατρείο της. Είναι επιστημονική συνεργάτης στην Α΄ Πανεπιστημιακή Κλινική του ΑΧΕΠΑ όπου ολοκληρώνει την διδακτορική διατριβή με αντικείμενο τον «κερατόκωνο» και έχει Μεταπτυχιακό Δίπλωμα στην Διοίκηση Μονάδων Υγείας.

Είναι μέλος της Ελληνικής Εταιρείας Διαθλαστικής χειρουργικής και ενδοφακών, της Πανευρωπαϊκής Εταιρείας Διαθλαστικής Χειρουργικής και Ενδοφακών (ESCRS) και της Οφθαλμολογικής Εταιρείας Βορείου Ελλάδος,.
Έχει μια συνεχή συμμετοχή στα οφθαλμολογικά συνέδρια. Συγκεκριμένα, έχει λάβει μέρος σε όλα τα πανελλήνια Οφθαλμολογικά συνέδρια από το 2001, σε όλα τα συνέδρια Ενδοφακών και Διαθλαστικής Χειρουργικής από το 2003 καθώς και σε πολλά διεθνή οφθαλμολογικά συνέδρια. Έχει επίσης συμμετοχή σε πολυάριθμες ημερίδες της οφθαλμολογικής εταιρείας Βορείου Ελλάδος καθώς και άλλων οφθαλμολογικών εταιρειών.

Έχει συμμετοχή ως ομιλητής σε στρογγυλές τράπεζες σε πολλά συνέδρια καθώς και συμμετοχή στο επιστημονικό πρόγραμμα των συνεδριών με πολυάριθμες προφορικές ανακοινώσεις, αναρτημένες ανακοινώσεις και video παρουσιάσεις.

Η γιατρός ειδικεύεται στην διαθλαστική χειρουργική, στην χειρουργική αντιμετώπιση του καταρράκτη καθώς και στην χειρουργική των βλεφάρων με μακροχρόνια εμπειρία και μεγάλο αριθμό χειρουργείων στο ενεργητικό της. Τέλος, εξειδικεύεται στον κερατόκωνο και στην εφαρμογή κερατοκωνικών φακών.