Ανακοινώσεις

Surgical Management of one eye-glaucoma patients
N. Mylopoulos, P. Zotta
6th International Glaucoma Symposium I.G.S., Αθήνα 28-31 Μαρτίου, 2007

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΝΕΟΑΓΓΕΙΩΣΗΣ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΑΓΓΕΙΟΕΙΔΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ ΜΕ ΕΝΔΟΥΑΛΟΕΙΔΙΚΗ ΕΓΧΥΣΗ AVASTIN – ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ 2 ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΩΝ
Σ. Λάκε, Α. Βακάλης, Σ. Βούτας, Π. Ζώττα, Σ. Αστεριάδης, Ν. Γεωργιάδης.
Α΄ Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ
40ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο
Αθήνα, 23-26 Μαΐου 2007

XEIPOYPΓIKH AΠOKATAΣTAΣH ΠTEPYΓIOY ME ΠEPIΣTPEΦOMENO AYTOMOΣXEYMA EΠIΠEΦYKOTA TOY AΦAIPEΘENTOΣ ΠTEPYΓIOΥ
Ζώττα Π., Κανονίδου Ε., Ντάμπος Κ., Μπομπορίδης Κ., Γεωργιάδης Ν
22ο Συνέδριο Ενδοφακών και Διαθλαστικής Χειρουργικής,
Αθήνα, 14-17 Φεβρουαρίου 2008

Πρόδρομα αποτελέσματα από την χρήση υπooσμωτικoύ σκευάσματος τεχνητών δακρύων και φλoυρoμεθoλόνης σε ασθενείς με συμπωματική ξηροφθαλμία από θυρεoειδική οφθαλμοπάθεια»
Μπομπορίδης Κ., Κανονίδου Ε., Ζώττα Π., Αντωνιάδης Μ., Γεωργιάδης Ν
22ο Συνέδριο Ενδοφακών και Διαθλαστικής Χειρουργικής
Αθήνα,14-17 Φεβρουαρίου 2008
Ρύθμιση χρωστικού γλαυκώματος μετά από μία συνεδρία ALT προ 20ετίας
Ζώττα , Ν. Μυλόπουλος
Επιστημονική Ημερίδα ΟΕΒΕ
Καστόρια, 1 Μαρτίου 2008

Χειρουργική αντιμετώπιση σωληναρίτιδας και δακρυοκυστίτιδας
Π. Ζώττα , Κ. Μπομπορίδης, Δ Μικρόπουλος, Ν. Ζιάκας, Ν. Γεωργιάδης
Εαρινό Συμπόσιο Π.Ο.Ε.
Θεσσαλονίκη, 3 Μαΐου 2008.

Σχέση ενδοφθάλμιας πίεσης και θρόμβωσης κεντρικής φλέβας αμφιβληστροειδούς
Π. Τρανός, Π. Ζώττα, Ν. Μυλόπουλος
Εαρινό Συμπόσιο Π.Ο.Ε.
Θεσσαλονίκη, 3 Μαΐου 2008.

MANAGEMENT OF SYMPTOMATIC PUNCTUM STENOSIS FOLLOWING CATARACT OPERATION
K. Boboridis, D. Mikropoulos, P. Zotta, N. Georgiadis
9th CONGRESS OF THE INTERNATIONAL SOCIETY OF DACRYOLOGY AND DRY EYE
Istanbul, 16-18 Mai 2008

ΜΕΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΠΑΧΟΥΣ ΤΟΥ ΚΕΡΑΤΟΕΙΔΟΥΣ (CCT) ΣΤΗΝ ΠΟΡΕΙΑ ΤΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
Ζώττα Π., Κανονίδου Ε., Μυλόπουλος Ν., Κώνστας Α.Γ.Π.
Α΄ Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική ΑΠΘ, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ,
41ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο
Θεσσαλονίκη, 28-1 Ιουνίου 2008

ΤΡΑΜΠΕΚΟΥΛΕΚΤΟΜΗ ΜΕ ΜΙΤΟΜΥΚΙΝΗ-C VS ΤΡΑΜΠΕΚΟΥΛΕΚΤΟΜΗ ΜΕ OCULUS GEN
Μυλόπουλος Ν., Ζώττα Π.
1η Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, Α.Π.Θ.,
41ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο
Θεσσαλονίκη, 28-1 Ιουνίου 2008

Δυσκολίες και τρόποι αντιμετώπισης των Νεανικών Γλαυκωμάτων
Ν. Μυλόπουλος ¹, Π. Ζώττα ¹, Κ. Αναστασιλάκης ², Κ. Μόσχου ²
¹ Α΄ Οφθαλμολογική Κλινική, Ν. ΑΧΕΠΑ, ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη
² Μονάδα Laser Μικροχειρουργικής Οφθαλμού ΔΙΑΘΛΑΣΙΣ, Θεσσαλονίκη
Επίκαιρα Θέματα Οφθαλμολογίας 2008, Πανελλήνια Οφθαλμολογική Εταιρία
Πόρτο Καρράς, 29-31 Αυγούστου 2008

Νευροϊνωμάτωση τύπου 1 (νόσος Von Recklinghausen) του οφθαλμικού κόγχου
Α. Πραΐδου, Κ. Μπομπορίδης, Ν. Ζιάκας, Ε. Κανονίδου, Π. Ζώττα, Ν. Γεωργιάδης
Α΄ Οφθαλμολογική Κλινική, Ν. ΑΧΕΠΑ, ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη
Επίκαιρα Θέματα Οφθαλμολογίας 2008, Πανελλήνια Οφθαλμολογική Εταιρία
Πόρτο Καρράς, 29-31 Αυγούστου 2008

ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΡΑΓΟΕΙΔΙΤΙΚΩΝ ΓΛΑΥΚΩΜΑΤΩΝ
Ν. Μυλόπουλος, Π. Ζώττα, Ε. Κανονίδου, Ν Γεωργιάδης
Α΄ Πανεπιστημιακή Οφθαλμολογική Κλινική ΑΧΕΠΑ, ΑΠΘ, Θεσσαλονίκη
5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οφθαλμικών Φλεγμονών και Λοιμώξεων
Θεσσαλονίκη, 10-12 Οκτωβρίου 2008

ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΤΡΑΜΠΕΚΟΥΛΕΚΤΟΜΗΣ ΤΟΤΕ ΚΑΙ ΤΩΡΑ
Ν. Μυλόπουλος, Π. Ζώττα
Επιστημονική Συνεδρία ΟΕΒΕ,
Θεσσαλονίκη, 18 Οκτωβρίου 2008

Ρήξη Μελάγχρου Επιθηλίου σε υγρή ΓΕΩ μετά από ενδουαλοειδική έγχυση Anti-VEGF
Δήμος Κανιούρας, Κωνσταντίνος Αναστασιλάκης, Παρασκευή Ζώττα, Κωνσταντίνος Μόσχου
Οφθαλμολογικό Κέντρο Diathlasis
Χειμερινή Επιστημονική Ημερίδα της Ο.Ε.Β.Ε
Φλώρινα, 7 Μαρτίου 2009

Διαχρονική μελέτη των επεμβάσεων του καταρράκτη των ενηλίκων στην Ελλάδα για την δεκαετία 1996-2005
Π. Ζώττα, Ν. Μυλόπουλος
42ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο
Κρήτη, 27-31 Μαΐου 2009

Διαχρονική μελέτη επιπλοκών της τραμπεκουλεκτομής
Ν. Μυλόπουλος, Π. Ζώττα
42ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο
Κρήτη, 27-31 Μαΐου 2009

Συγκριτική μελέτη αντιμετώπισης πρωτοπαθούς πτερυγίου με αυτομόσχευμα επιπεφυκότα από το σώμα του πτερυγίου και χρήση Bevacizumab
Κ. Μπομπορίδης, Π. Ζώττα, Δ. Μικρόπουλος, Ν. Ζιάκας, Ν Γεωργιάδης
Α΄ Παν. Οφθαλμολογική Κλινική, Παν. Γεν. Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ
2ο Διαπανεπιστημιακό Οφθαλμολογικό Συνέδριο
Αλεξανδρούπολη, 25-27 Σεπτεμβρίου 2009

235 συνεχόμενες Τραμπεκουλεκτομές. Τεχνικές, αποτελέσματα και επιπλοκές.
Ν. Μυλόπουλος, Π. Ζώττα
43ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο
Θεσσαλονίκη, 26-30 Μαΐου 2010

Διακύμανση του Πάχους και των Δεικτών του Κερατοειδούς σε ασθενείς με κερατόκωνο ύστερα από θεραπεία με Διασύνδεση Κολλαγόνου
Ζώττα Π. Ψαθάς Α. Κανονίδου Ε. Αναστασιλάκης Κ., Μόσχου Κ.
43ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο
Θεσσαλονίκη, 26-30 Μαΐου 2010

Διασύνδεση Κολλαγόνου σε Ανηλίκους Ασθενείς με Κερατόκωνο
Ζώττα Π., Αναστασιλάκης Κ., Ψαθάς Α., Κανονίδου Ε., Μόσχου Κ.
43ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο
Θεσσαλονίκη, 26-30 Μαΐου 2010

Η εμπειρία μας από την χρήση του Femtosecond Laser Visumax 500Hz
Μόσχου Κ., Ζώττα Π., Αναστασιλάκης Κ
43ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο
Θεσσαλονίκη, 26-30 Μαΐου 2010

Πρώτα αποτελέσματα από την χρήση του φακικού ενδοφακού Cachet
Κ. Μόσχου, Π. Ζώττα, Ν. Κυριακίδου, Κ. Αναστασιλάκης, Δ. Κανιούρας
Επιστημονική Ημερίδα της Ο.Ε.Β.Ε
Θεσσαλονίκη, 2 Οκτωβρίου 2010

Αποτελέσματα από την εφαρμογή σκληρικών φακών σε ασθενείς με κερατόκωνο
Π. Ζώττα, , Κ. Μόσχου, Ν. Κυριακίδου, Κ. Αναστασιλάκης. Δ. Κανιούρας
44ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο
Αθήνα, 18-22 Μαΐου 2011

Visumax. Ένας χρόνος εμπειρία
Κ. Μόσχου, Π. Ζώττα, Δ. Κανιούρας, Ν. Κυριακίδου, Κ. Αναστασιλάκης Επιστημονική Ημερίδα της Ο.Ε.Β.Ε
Θεσσαλονίκη, 2 Οκτωβρίου 2010

Σύνδρομο πολλαπλών εφήμερων λευκών κηλίδων (MEWDS)-Ανασκόπηση και παρουσίαση περιστατικού ανήλικου ασθενούς
Δ. Κανιούρας, Κ. Αναστασιλάκης, Δ. Σακελλάρης, Ν. Κυριακίδου, Π. Ζώττα, Κ. Μόσχου
Επιστημονική Ημερίδα της Ο.Ε.Β.Ε
Θεσσαλονίκη, 22 Οκτωβρίου 2011

Φακικός Ενδοφακός Cachet
Π. Ζώττα, Ν. Κυριακίδου, Κ. Αναστασιλάκης, Κ. Μόσχου.
26ο Συνέδριο Ενδοφακών και Διαθλαστικής Χειρουργικής
Αθήνα, 1-4 Μαρτίου 2012

Αποτελέσματα από Topography-guided Lasik με το WaveLight Concerto (500Hz) Excimer Laser
Ν. Κυριακίδου, Π. Ζώττα, Δ. Κανιούρας, Κ. Αναστασιλάκης, Κ. Μόσχου.
26ο Συνέδριο Ενδοφακών και Διαθλαστικής Χειρουργικής
Αθήνα, 1-4 Μαρτίου 2012

Χειρουργική αφαίρεση καταρράκτη σε ασθενή με βαλβίδα Ahmed και ίνωση προσθίου περιφακίου
Κ. Μόσχου, Π. Ζώττα, Ν. Κυριακίδου, Ν. Μυλόπουλος
Επιστημονική Ημερίδα της Ο.Ε.Β.Ε
Άγιος Αθανάσιος, 28 Ιανουάριου 2012

Ποσοτικές και ποιοτικές μεταβολές των υψηλών εκτροπών μετά από Femto Assisted Lasik
Ν. Κυριακίδου, Δ. Σακελλάρης, Π. Ζώττα Δ. Κανιούρας, Κ. Μόσχου
45ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο
Χαλκιδική, 24-28 Μαΐου 2012

Αποτελέσματα διασύνδεσης κολλαγόνου κερατοειδούς μετά από 5 χρόνια
Ζώττα Π., Μόσχου Κ., Κυριακίδου Ν.
27ο Συνέδριο Ενδοφακών και Διαθλαστικής Χειρουργικής
Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου -3 Μαρτίου 2013

Παρουσίαση περιστατικού: Αμφοτερόπλευρο οίδημα θηλής οπτικού νεύρου με προοδευτική απώλεια όρασης σε νεαρή γυναίκα
Δ. Κανιούρας, Κ. Αναστασιλάκης, Δ. Σακελλάρης, Ν. Κυριακίδου, Π. Ζώττα, Κ. Μόσχου
Επιστημονική Ημερίδα της Ο.Ε.Β.Ε
Θεσσαλονίκη, 9 Μαρτίου 2013

All-femto διόρθωση μυωπίας με την μέθοδο χρησιμοποιώντας το Visumax Femtosecond Laser της Zeiss
Κ. Μόσχου, Ν. Κυριακίδου, Π. Ζώττα, Κ. Αναστασιλάκης, Δ. Σακελλάρης, Δ. Κανιούρας
Επιστημονική Ημερίδα της Ο.Ε.Β.Ε
Θεσσαλονίκη, 9 Μαρτίου 2013

Χειρουργική παρεκτόπιση υποωχρικής αιμορραγίας με έγχυση ΤΡΑ
Κ. Αναστασιλάκης, Α. Μουργελά, Δ. Κανιούρας, Δ. Σακελλάρης, Π. Ζώττα, Ν. Κυριακίδου, Κ. Μόσχου
Επιστημονική Ημερίδα της Ο.Ε.Β.Ε
Νυμφαίο, 27 Απριλίου 2013

Ένθεση ενδοκερατοειδικών δακτυλίων σε κερατόκωνο χρησιμοποιώντας το Visumax Femtosecond Laser της Zeiss
Κ. Μόσχου, Π. Ζώττα, Δ. Κανιούρας, Ν. Κυριακίδου
Επιστημονική Ημερίδα της Ο.Ε.Β.Ε
Νυμφαίο, 27 Απριλίου 2013

Μαλακοί Κερατοκωνικοί φακοί επαφής Toplens αποτελέσματα σε 20κερατοκωνικούς ασθενείς
Ζώττα Π, Μόσχου Κ.
46ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο
Μεσσηνία (Κόστα Ναβαρίνο) 23-26 Μαΐου 2013

Αποτελέσματα κι εμπειρία από ταυτόχρονη χειρουργική αντιμετώπιση αμφοτερόπλευρου καταρράκτη σε 25 ασθενείς
Αναστασιλάκης Κ. Μουργελά Α., Ζώττα Π., Κυριακίδου Ν., Κανιούρας Δ., Μόσχου Κ.
28ο Συνέδριο Ενδοφακών και Διαθλαστικής Χειρουργικής
Αθήνα, 20-23 Φεβρουαρίου 2014

Χειρουργική Αντιμετώπιση αμφοτερόπλευρου συγγενούς καταρράκτη σε ένθεση πολυεστιακών Ενδοφακών
Αναστασιλάκης Κ. Μουργελά Α., Πισπιρίκος Ι., Κανιούρας Δ., Ζώττα Π., Μόσχου Κ.
28ο Συνέδριο Ενδοφακών και Διαθλαστικής Χειρουργικής
Αθήνα, 20-23 Φεβρουαρίου 2014

Cross Linking με την πλατφόρμα της Avedro σε ασθενείς με κερατόκωνο.
Ζώττα Π., Μόσχου, Κυριακίδου Ν., Θεοδωρίδου Ε., Αναστασιλάκης Κ., Κανιούρας Δ.
Επιστημονική Ημερίδα της Ο.Ε.Β.Ε
Θεσσαλονίκη, 14 Φεβρουαρίου 2015

Αντιμετώπιση αιμορραγικής χοριοειδικής αποκόλλησης με παροχέτευση διαμέσου συστήματος υαλοειδεκτομής μικρής τομής
Μάνθος Κ., Αναστασιλάκης Κ., Κανιούρας Δ., Ζώττα Π., Θεοδωρίδου Ε., Νασίκας Β., Μόσχου Κ.
Επιστημονική Ημερίδα της Ο.Ε.Β.Ε
Θεσσαλονίκη, 14 Φεβρουαρίου 2015

Cross Linking με την πλατφόρμα της Avedro (υψηλής έντασης διασύνδεσης κερατοειδικού κολλαγόνου) σε ασθενείς με κερατόκωνο.
Ζώττα Π., Λιακόπουλος Δ., Νασίκας Β., Κυριακίδου Ν., Θεοδωρίδου Ε., Μόσχου Κ.
29ο Συνέδριο Ενδοφακών και Διαθλαστικής Χειρουργικής
Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου -1 Μαρτίου 2015

Η εμπειρία μας από την από έτους χρήση της Femtosecond Cataract Refractive Suite
Ε. Θεοδωρίδου, Κ. Μόσχου, Δ. Κανιούρας, Κ. Αναστασιλάκης, Ν Κυριακίδου, Π. Ζώττα
Επιστημονική Διημερίδα της Ο.Ε.Β.Ε
Σέρρες, 25-26 Απρίλιου 2015

Η εμπειρία μας από το σύστημα υαλοειδεκτομής 27g με 75000cuts/min, Πλεονεκτήματα-Μειονεκτήματα
Β. Νασίκας, Κ. Αναστασιλάκης, Κ. Μάνθος, Ε. Θεοδωρίδου, Π. Ζώττα, Δ. Κανιούρας, Κ. Μόσχου
Επιστημονική Διημερίδα της Ο.Ε.Β.Ε
Σέρρες, 25-26 Απρίλιου 2015

Χειρουργική αντιμετώπιση ελκτικής αποκόλλησης ωχράς στα πλαίσια παραμελημένου συνδρόμου υαλοειδοωχρικής έλξης
Θ. Μαγκούτης, Κ. Αναστασιλάκης, Κ. Μάνθος, Π. Ζώττα, Ε. Θεοδωρίδου, Δ. Κανιούρας, Κ. Μόσχου
Επιστημονική Διημερίδα της Ο.Ε.Β.Ε
Αγρία Βόλος, 20-21 Ιουνίου 2015

Η πρώτη κλινική εντύπωση από την χρήση της οκριπλασμίνης στο σύνδρομο υαλοειδοωχρικής έλξης
Δ. Κανιούρας, Κ. Αναστασιλάκης, Ε Θεοδωρίδου, Ν. Κυριακίδου, Π. Ζώττα, Κ. Μόσχου
Τελευταίες Εξελίξεις στην Οφθαλμολογία
Επιστημονική Ημερίδα της Ο.Ε.Β.Ε
Θεσσαλονίκη, 1 Οκτωβρίου 2016

Optic disc pit maculopathy (ODP-M). Ανασκόπηση παθογένεσης και επίδειξη επιτυχούς χειρουργικής αντιμετώπισης με την τεχνική inverted ILM flap.
Δ. Κανιούρας, Κ. Αναστασιλάκης, Κ. Μάνθος, Ν. Κυριακίδου, Ε. Θεοδωρίδου , Ε. Ζώττα, Κ. Μόσχου.
Επιστημονική Ημερίδα της Ο.Ε.Β.Ε
Θεσσαλονίκη, 10 Δεκέμβριου 2016

Διόρθωση υπολειπομένης διαθλαστικής ανωμαλίας μετά από χειρουργείο καταρράκτη με ένθεση φακού Sulcoflex
K. Μόσχου, Π. Ζώττα, Ν. Κυριακίδου, Ε Θεοδωρίδου
Επιστημονική Ημερίδα της Ο.Ε.Β.Ε
Θεσσαλονίκη, 22 Δεκέμβριου 2018

Χρήση συστήματος Calistoγια την ευθυγράμμιση τορικού Visian ICL φακικού ενδοφακού
K. Μόσχου, Π. Ζώττα, Ν. Κυριακίδου, Ε Θεοδωρίδου
Επιστημονική Ημερίδα της Ο.Ε.Β.Ε
Θεσσαλονίκη, 22 Δεκέμβριου 2018