Δημοσιεύσεις Σε Ελληνικά Περιοδικά

1. ΠΕΡΙ ΤΡΑΜΠΕΚΟΥΛΕΚΤΟΜΗΣ ΣΑΡΑΝΤΑ ΧΡΟΝΙΑ ΜΕΤΑ
Π. Ζώττα, Ν. Μυλόπουλος
Οφθαλμολογία, Τόμος 19, Τεύχος 2, Ιούνιος 2007

2. ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΜΟΝΟΦΘΑΛΜΩΝ ΓΛΑΥΚΩΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ
Ν. Μυλόπουλος, Π. Ζώττα
Οφθαλμολογία, Τόμος 20, Τεύχος 2, Αύγουστος 2008

3. Επιπλεγμένες αποκολλήσεις του αμφιβληστροειδους
Δ. Δερεκλής, Ι. Βασιλειάδης, Σ. Αστεριάδης, Ι. Μπίσμπας, Π. Ζώττα, Α. Δημόπουλος
Οφθαλμολογία, Τόμος 20, Τεύχος 2, Αύγουστος 2008

4. Μεταβολή του κεντρικού πάχους του κερατοειδούς (CCT)
Π. Ζώττα, Ν. Μυλόπουλος, Α. Οικόνομου, Ε. Κανονίδου, Α-Γ.Π. Κώνστας
Οφθαλμολογία, Τόμος 20, Τεύχος 3, Σεπτέμβριος 2008

5. Απομόνωση μικροοργανισμών από οφθαλμικά βιολογικά υλικά και ευαισθησία αυτών στα συνήθη αντιβιοτικά- Αναδρομική μελέτη έτος.
Ε. Κανονίδου, Χ. Κανονίδου, Α. Πραιδου, Π. Ζώττα, Ν. Ζιάκας, Κ. Μπομπορίδης, Ν. Γεωργιάδης
Οφθαλμολογία, Τόμος 20, Τεύχος 3, Σεπτέμβριος 2008
6. Νευροινωμάτωση τύπου 1 ( νόσος του von Recklinghausen) με γλαύκωμα και οστικά ελλείμματα κόγχου σε παιδιατρικό ασθενή.
Ε. Κανονίδου Ν. Ζιάκας, Κ. Μπομπορίδης, Α. Πραιδου, Ε. Παύλου, Π. Ζώττα, Φ. Αθανασιάδου-Πιπεροπούλου, Ν. Γεωργιάδης
Οφθαλμολογία, Τόμος 20, Τεύχος 3, Σεπτέμβριος 2008

7. Σειρά τριών περιστατικών που εμφάνισαν απόφραξη κεντρικής φλέβας του αμφιβληστροειδούς μέτα από τραμπεκουλεκτομή με OloGen
Π. Τρανός, Π. Ζώττα, Ν. Μυλόπουλος, Θ. Γιαννόπουλος, Ν. Ζιάκας, Φ. Τοπούζης, Σ. Αστεριάδης, Α. Βακάλης
Οφθαλμολογία, Τόμος 21, Τεύχος 1, Μάρτιος 2009

8. Προσβολή οφθαλμοκινητικών μυών στο πλαίσιο παρανεοπλασματικού συνδρόμου
Ε. Κανονίδου, Α. Πραιδου, Μ. Παράβα, Π. Ζώττα, Κ. Μπομπορίδης, Ν. Γεωργιάδης
Οφθαλμολογία, Τόμος 21, Τεύχος 1, Μάρτιος 2009

9. Management of patients with retinal tears treated with Argon Laser photocoaculation in a Greek referral center
E. Kanonidou, A Praidou, V. konidaris, P. Zotta, A-K.d. Alexandidis
Ophthalmologia Volume 22, Issue 1, March 2010

10. Διασύνδεση κολλαγόνου σε ανήλικους ασθενείς με κερατόκωνο
Π. Ζώττα, Ν. Κυριακίδου, Κ. Αναστασιλάκης, Ε. Κανονίδου, Δ. Κανιούρας, Κ. Μόσχου
Panoptis. Volume 22, Issue 2, December 2010

11. Corneal cross linking- other applications
P. Zotta, D. Moschou, A. Mersinoglou
Panoptis Volume 23, Issue 2, December 2011

12. Η διασύνδεση κολλαγόνου στην αντιμετώπιση του κερατοκώνου
Δ. Νανάς, Π. Ζώττα, Β. Καραμπατάκης
Panoptis Volume 24, Issue 1, June 2012