Ελληνικά Συνέδρια

34ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο
Αθήνα, 23-27 Μαΐου 2001

35ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο
Χαλκιδική, 5-9 Ιουνίου 2002

17ο Συνέδριο Ενδοφακών και Διαθλαστικής Χειρουργικής
Αθήνα, 30 Ιανουαρίου- 2 Φεβρουαρίου 2003

36ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο
Κρήτη, 4-8 Ιουνίου 2003

18ο Συνέδριο Ενδοφακών και Διαθλαστικής Χειρουργικής
Αθήνα, 29 Ιανουαρίου- 1 Φεβρουαρίου 2004

37ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο
Χαλκιδική, 9-13 Ιουνίου 2004

19ο Συνέδριο Ενδοφακών και Διαθλαστικής Χειρουργικής
Αθήνα, 2-5 Φεβρουαρίου 2005

38ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο
Μύκονος, 18-22 Μαΐου 2005

20ο Παγκόσμιο Συνέδριο Ενδοφακών και Διαθλαστικής Χειρουργικής
Αθήνα, 2-5 Φεβρουαρίου 2006

4ο Retina-Macula-Vitreous Hippocratic Symposium
Θεσσαλονίκη, 7-8 Απριλίου 2006

39ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο
Θεσσαλονίκη, 7-11 Ιουνίου 2006

21ο Συνέδριο Ενδοφακών και Διαθλαστικής Χειρουργικής,
11th Winter Refractive Surgery Meeting, ESCRS
Αθήνα, 1-4 Φεβρουαρίου, 2007

6th International Glaucoma Symposium I.G.S.
Αθήνα, 28-31 Μαρτίου 2007

22ο Συνέδριο Ενδοφακών και Διαθλαστικής Χειρουργικής
Αθήνα, 14-17 Φεβρουαρίου 2008

14ο Διεθνές Συνέδριο Γλαυκώματος
Αθήνα, 28-29 Μαρτίου 2008

5ο Retina-Macula-Vitreous Hippocratic Symposium
Θεσσαλονίκη, 4-5 Απριλίου 2008
41ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο
Θεσσαλονίκη, 28-1 Ιουνίου 2008

5ο Πανελλήνιο Συνέδριο Οφθαλμικών Φλεγμονών και Λοιμώξεων
Θεσσαλονίκη, 10-12 Οκτωβρίου 2008

23ο Συνέδριο Ενδοφακών και Διαθλαστικής Χειρουργικής
Αθήνα, 19-22 Φεβρουαρίου 2009

15ο Διεθνές Συνέδριο Γλαυκώματος «Γλαύκωμα 2009»
Αθήνα, 20-21 Μαρτίου 2009

42ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο
Κρήτη, 27-31 Μαΐου 2009

24ο Συνέδριο Ενδοφακών και Διαθλαστικής Χειρουργικής
Αθήνα, 4-7 Φεβρουαρίου 2010

16ο Διεθνές Συνέδριο Γλαυκώματος
Αθήνα, 12-13 Μαρτίου 2010

43ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο
Θεσσαλονίκη, 26-30 Μαΐου 2010

The Moorfields Macula Course in Greece
Θεσσαλονίκη, 17-19 September 2010

25ο Συνέδριο Ενδοφακών και Διαθλαστικής Χειρουργικής
Αθήνα, 24-27 Φεβρουαρίου 2011

44ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο
Βουλιαγμένη Αθήνα, 18-22 Μαΐου 2011

26ο Συνέδριο Ενδοφακών και Διαθλαστικής Χειρουργικής
Αθήνα, 1-4 Μαρτίου 2012

45ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο
Χαλκιδική, 24-28 Μαΐου 2012

27ο Συνέδριο Ενδοφακών και Διαθλαστικής Χειρουργικής
Αθήνα, 28 Φεβρουαρίου -3 Μαρτίου 2013
46ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο
Μεσσηνία (Κόστα Ναβαρίνο) 23-26 Μαΐου 2013

28ο Συνέδριο Ενδοφακών και Διαθλαστικής Χειρουργικής
Αθήνα, 20-23 Φεβρουαρίου 2014
47ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο
Θεσσαλονίκη, 28 Μαΐου- 1 Ιουνίου 2014

12th Aegean Cornea
Σαντορίνη, 13-15 Ιουνίου 2014

29ο Συνέδριο Ενδοφακών και Διαθλαστικής Χειρουργικής
Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου -1 Μαρτίου 2015

21ο Διεθνές Συνέδριο Γλαυκώματος
Αθήνα, 26-28 Μαρτίου 2015

48ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο
Ολυμπία 14-17 Μαΐου 2015

14th Aegean Retina
Μύκονος, 4-6 Ιουλίου 2015

2nd Thessaloniki Moorfield’s revision course in Ophthalmology
Θεσσαλονίκη, 2-4 Οκτωβρίου 2015

20th ESCRS Winter Meeting
Αθήνα, 25-28 Φεβρουαρίου 2016

22ο Διεθνές Συνέδριο Γλαυκώματος
Αθήνα, 31 Μαρτίου- 2 Απρίλιου 2016
49ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο
Θεσσαλονίκη 26-28 Μαΐου 2016

13th Aegean Cornea
Χανιά, 2-3 Ιουλίου 2016

1ο «Αντιπαραθέσεις στην Οφθαλμολογία»
Θεσσαλονίκη 18-19 Νοέμβριου 2016

31ο Συνέδριο Ενδοφακών και Διαθλαστικής Χειρουργικής
Αθήνα, 2-5 Μάρτιου 2017

23ο Διεθνές Συνέδριο Γλαυκώματος
Αθήνα, 6-8 Απρίλιου 2017
50ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο
Ρόδος, 18-20 Μαΐου 2017

3rd Thessaloniki Moorfield’s revision course in Ophthalmology
Θεσσαλονίκη 22-24 Σεπτέμβριου 2017

2ο «Αντιπαραθέσεις στην Οφθαλμολογία»
Θεσσαλονίκη 1-2 Δεκέμβριου 2017

32ο Συνέδριο Ενδοφακών και Διαθλαστικής Χειρουργικής
Αθήνα, 1-4 Μάρτιου 2018
14th Aegean Cornea
Μύκονος, 29 Ιουνίου-1 Ιουλίου 2018

3ο «Αντιπαραθέσεις στην Οφθαλμολογία»
Θεσσαλονίκη, 7-8 Δεκέμβριου 2018